Boende på Körunda Golf & Konferenshotell

Styrelsen har på ett tidigt skede reserverat ett visst antal rum på Körunda Golf & Konferenshotell under vår tävling på Nynäshamns GK mellan 1-3 juli för den som vill bo intill golfbanan. Denna reservation gäller till och med 31 maj. Om du har planer på att bo på...

Förslag till dagordning på årsmöte 2018-07-02

Detta är en kallelse till Föreningen NALG SWEDENS årsmöte riktat till föreningens medlemmar. Kallelse till årsmötet skall ha skett på hemsidan senast fyra veckor innan årsmötet enligt våra stadgar. På länken nedan finns styrelsens förslag till dagordning på vårt...

In Memoriam

Det har kommit till vår kännedom att vår vänstergolfande vän Magnus Karlsson tragiskt omkommit i en bilolycka. Magnus har varit inofficiell svensk vänstergolfmästare fyra gånger, år 1999, 2003, 2005 och 2008. Våra tankar går till dina nära och kära. R.I.P....

Medlemsregister

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (GDPR = General Data Protection Regulation) i kraft som ersättning för PersonUppgiftsLagen, PUL. För att inte hamna i konflikt med detta nya regelverk, som även gäller oss som ideell förening, har vi valt att ta bort...