Det är hög tid att betala in årsavgiften för 2016.

Vid årsmötet på Bro Hof Slott Golf Club fastställdes årsavgiften till 200 kronor. Årsavgiften betalar Du enklast via föreningens bankgiro 467-1020.

För att delta på årsmötet 2016 och att ha rösträtt vid årsmötet skall årsavgiften vara betald senast den 30 april 2016.

För deltagande på vänstergolfdagarna är betald årsavgift obligatorisk. Detta gäller även deltagande i andra nationers NALG-tävlingar samt VM.

Även om Du inte planerar att delta på årets vänstergolfdagar är Ditt stöd av föreningen via årsavgiften mycket betydelsefull !