Beslut har nu fattats att Vänster-VM i Frankrike som ursprungligen skulle spelats i augusti 2020 och som blev framflyttat till augusti 2021 nu har framflyttats till augusti 2022 på grund av Corona-läget. De som har registrerat sitt deltagande till franska NALG och som betalt startavgift kommer att få information direkt via mail från dem.

Vi hoppas alla att coronaläget blir bättre när vaccinationerna tar fart så VM i Frankrike kan genomföras under augusti 2022.