Detta är en kallelse till Föreningen NALG SWEDENS årsmöte riktat till föreningens medlemmar. Kallelse till årsmötet skall ha skett på hemsidan senast fyra veckor innan årsmötet enligt våra stadgar.

På länken nedan finns styrelsens förslag till dagordning på vårt årsmöte som kommer att hållas på Nynäshamns GK den 2 juli 2018.

Dagordning 2018