Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (GDPR = General Data Protection Regulation) i kraft som ersättning för PersonUppgiftsLagen, PUL.

För att inte hamna i konflikt med detta nya regelverk, som även gäller oss som ideell förening, har vi valt att ta bort medlemsregistret från vår hemsida.