Vänstergolfdagarna 2013 genomfördes 30 juni – 2 juli 2013 som planerat på Vidbynäs GC som bjöd på fina banor i mycket god kondition och dessutom fint väder. 48 spelare var anmälda och samtliga kom till start.

Mer om tävlingen finner du under fliken ”TÄVLINGAR”/”TÄVLINGSRESULTAT”.

Ett stort GRATTIS till segrarna i de olika klasserna och ett speciellt GRATTIS till Niclas Larsson som i år blev inofficiell svensk vänstergolfmästare 2013 vid sitt första deltagande i vår tävling !

På vårt årsmöte som hölls på Vidbynäs Gård den 1 juli 2013 omvaldes Leif Olsson som ordförande för ett år i Föreningen NALG Sweden. Niclas Jansson och Mats Ingemarsson omvaldes som styrelseledamöter för en period av två år. Som ny styrelsesuppleant invaldes Carina Göransson för ett år. Cliff Nyström omvaldes som revisor under ett år. Bo Sandberg omvaldes som föreningens valberedning.