Vänstergolfdagarna 2014 genomfördes 29 juni – 30 juni 2014 som planerat på Öijared GK. Det blev en fin tävling och som vanligt trevlig samvaro. 28 spelare deltog i tävlingen.

Mer om tävlingen finner du under fliken ”TÄVLINGAR”/”TÄVLINGSRESULTAT”.

Ett stort GRATTIS till segrarna i de olika klasserna och ett speciellt GRATTIS till Marcus Alkelöw

som i år blev inofficiell svensk vänstergolfmästare !

På vårt årsmöte bestämdes att föreningen skall leva vidare. Vänstergolfdagar skall hållas 28-30 juni 2015 på plats som meddelas senare.

Till att leda föreningen fram till nästa års årsmöte valdes samtliga nuvarande funktionärer. Styrelsen blir alltså en interimsstyrelse under ett år under vilken tid interimsstyrelsen skall arbeta med föreningens framtid. Styrelsesuppleant, revisor och valberedning förblir samma personer.

Vidare beslutades att vårt Forum stängs med omedelbar verkan.

NALG:s Facebook-grupp skall däremot aktiveras.