Vi har tidigare planerat för att hålla Vänstergolfdagarna 2021 på Ombergs Golf Resort under första veckan i juli. Med tanke på Covid-19 och det osäkra vaccinationsläget så planerar vi för att skjuta fram Vänstergolfdagarna 2021 till första halvan av augusti 2021 med förhoppningen att vaccinationen tagit fart och att smittspridningen avtagit. Mer information kommer senare under våren.